Cios w edukację polskich mniejszości narodowych

17 grudnia 2021 r. Sejm RP przyjął decyzję o zmniejszeniu dotacji oświatowych dla mniejszości narodowych. W tym roku będzie ich prawie 40 milionów. zł niższa niż przed rokiem. Nie zrobiono tego z powodów ekonomicznych czy oszczędnościowych, ale z powodów politycznych (dotacje do polskich szkół w 2022 r. były o 1 mld zł wyższe niż przed rokiem). Decyzja polskiego Sejmu dotyczyła głównie niemieckiej mniejszości narodowej, ale wydaje się, że ucierpi na tym oświata Litwinów, Białorusinów, Ukraińców i innych mniejszości narodowych i etnicznych.

2021 15 grudnia Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych wyraziła swoje stanowisko w sprawie zamiaru zmniejszenia do 2022r. subwencji szkolnej na nauczanie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Komunikat brzmi następująco: sejmowa nowelizacja projektu budżetu państwa, poparta przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, która przewiduje blisko 40 mln. zł zmniejszyć część subwencji ogólnej na nauczanie mniejszości i języka regionalnego w szkołach. Nowelizacja dotknie obywateli polskich należących do mniejszości białoruskiej, litewskiej, polskiej, niemieckiej, ormiańskiej, słowackiej, romskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, żydowskiej oraz regionalnej społeczności kaszubskojęzycznej.

Jeżeli Sejm Republiki Litewskiej uchwali Przyjęcie niniejszej nowelizacji będzie miało bardzo negatywny wpływ na realizację zadań szkół i placówek oświatowych, które mają na celu m.in. zachowanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej obywatele polscy należący do mniejszości. Będzie to zmiana polityki mniejszości państwowej, której konsekwencje mogą być bardzo znaczące. Wszak edukacja systemowa jest kluczowym elementem w działaniu na rzecz zachowania tożsamości językowej i kulturowej mniejszości. Artykuł 35 Konstytucji Republiki Litewskiej 1j. „Rzeczpospolita Polska gwarantuje obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych swobodę zachowania i rozwoju języka ojczystego, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury”.

Wzywamy Sejm Republiki Litewskiej do odrzucenia tej poprawki. Proszę Radę Ministrów Republiki Litewskiej o poparcie naszego stanowiska w tej szczególnie ważnej dla nas sprawie. Wierzymy, że obcięcie środków na naukę języków mniejszościowych i języków regionalnych zaszkodzi interesom państwa polskiego i reprezentowanych przez nas społeczności żyjących w Polsce od wieków.

Gžegož Kuprianovič (Grzegorz Kuprianowicz),

Współprzewodniczący Rządu i Komisji Wspólnej ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, reprezentujących mniejszości”

Howell Nelson

„Typowy komunikator. Irytująco skromny fan Twittera. Miłośnik zombie. Subtelnie czarujący fanatyk sieci. Gracz. Profesjonalny entuzjasta piwa”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.