Gazociągi litewskie i polskie są połączone

Projekt litewsko-polskiego gazociągu dotarł do mety. Jedna z najważniejszych ostatnich prac – spawanie złotego złącza gazociągu GIPL na granicy – połączyła systemy przesyłowe gazu obu krajów. Przewiduje się, że po ostatecznej realizacji projektu połączenie GIPL zacznie działać już w połowie przyszłego roku.

Połączenie gazociągowe stworzy zdolność przesyłu do 27 terawatogodzin (TWh) gazu ziemnego rocznie do krajów bałtyckich, do 21 TWh rocznie do Polski, a bałtyckie rynki gazu staną się częścią wspólnego rynku gazu od Unia Europejska. Marleta.

„To historyczny moment we wzmocnieniu niezależności energetycznej Litwy, torując drogę do integracji rynków bałtyckich i fińskich ze wspólnym europejskim rynkiem gazu.

Przez wiele dziesięcioleci tworzenie przepływów gazu między Litwą a Polską było brakującym ogniwem w całej naszej infrastrukturze energetycznej – powiedział minister energetyki Dainius Kreivys podczas ceremonii spawania drutów – lub GIPL. – Więcej źródeł dostaw gazu daje nam większą elastyczność w zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności dostaw gazu, będziemy mogli elastyczniej reagować na zmiany cen na światowych giełdach gazu.

GIPL otworzy również więcej możliwości dla terminalu LNG w Kłajpedzie, a w przyszłości będzie on przystosowany do transportu zielonego wodoru”.

„Łączymy polski i litewski system przesyłu gazu połączeniem, które pozwoli na przepływ gazu w przyszłym roku. Gazociąg GIPL zlikwiduje izolację energetyczną państw bałtyckich i pozwoli na swobodny wybór dostawców gazu oraz możliwość zakupu gazu w konkurencyjnej cenie.

Połączenie gazociągowe jest również bardzo ważnym elementem strategicznym w dywersyfikacji dostaw gazu do Polski.

Wraz z projektem gazociągu Baltic Pipe firmy Gaz-System, rozbudową terminalu LNG w Świnoujściu i połączeniem gazociągu ze Słowacją, projekt GIPL pomoże Polsce i innym krajom naszego regionu uniezależnić się od rosyjskiego monopolisty ”, powiedział Piotr, strategiczny szef polskiego komisarza ds. infrastruktury energetycznej Naimskis.

Projekt GIPL jest wart około 500 milionów dolarów. euro. Ponad 60 proc. Projekt ten sfinansowała Komisja Europejska. W finansowaniu projektu uczestniczą również łotewscy i estońscy operatorzy systemów przesyłowych gazu.

Projekt Unii Europejskiej będący przedmiotem wspólnego zainteresowania „Połączenie gazociągowe Polska-Litwa” (GIPL) jest realizowany przez operatorów systemów przesyłowych gazu obu krajów, Amber Grid i Gaz-System.

Całkowita długość międzynarodowego połączenia gazociągowego między Litwą a Polską wynosi 508 km, z czego 165 km leży na terytorium Litwy, a 343 km w Polsce. Zaawansowanie prac budowlanych na gazociągu GIPL na Litwie sięga 95%, w Polsce – ponad 90%. Średnica rurociągu wynosi 700 mm.

Po stronie litewskiej początek przyłączenia gazociągu znajduje się w pobliżu tłoczni gazu Jauniūnai pod Wilnem. Gazociąg w Polsce zostanie podłączony do nasycenia kompresorami gazu.

Budowa gazociągu w obu krajach rozpoczęła się w 2020 roku. Po pokonaniu wyzwań technologicznych stawianych przez globalną pandemię, na największych rzekach Litwy i Polski ułożono złożone odcinki gazociągu, spełniające wymogi środowiskowe.

Wśród priorytetowych projektów tego rządu przewiduje się integrację litewskiego rynku gazu ziemnego z rynkami regionalnymi w ramach solidniejszej infrastruktury energetycznej.

Howell Nelson

„Typowy komunikator. Irytująco skromny fan Twittera. Miłośnik zombie. Subtelnie czarujący fanatyk sieci. Gracz. Profesjonalny entuzjasta piwa”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.