Litwa i Polska kontynuują dialog na temat ochrony dziedzictwa kulturowego

Spotkaniu litewsko-polskiej grupy ekspertów ds. ochrony dziedzictwa kulturowego przewodniczyli wiceminister kultury Republiki Litewskiej Rimantas Mikaitis oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Jarosław Sellin . z Polski.

Spotkanie podsumowało dotychczasowe i planowane wspólne działania w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, zapoznano się z najświeższymi informacjami na temat trwającej restauracji zabytków dziedzictwa sakralnego, uzgodniono dalsze wspieranie projektów restauracji dziedzictwa kulturowego będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz współpracę w zakresie ochrony miejsc pamięć.

Z zadowoleniem przyjęto udaną współpracę dwustronną pomiędzy instytucjami pamięci państwa i postanowiono ją wzmocnić poprzez wymianę specjalistów, organizację staży, organizację konferencji, wystaw i publikacji naukowych oraz wymianę informacji. Przedstawiono także planowane inicjatywy upamiętniające ważne rocznice i utrwalające osobistości zasłużone dla kultury.

Spotkania Litewsko-Polskiej Grupy Ekspertów ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego to wieloletni format współpracy z Polską. Spotkania odbywają się co dwa lata: w 2019 roku jedenaste spotkanie bilateralne odbędzie się w Warszawie, a kolejne – trzynaste – w Polsce.

Howell Nelson

„Typowy komunikator. Irytująco skromny fan Twittera. Miłośnik zombie. Subtelnie czarujący fanatyk sieci. Gracz. Profesjonalny entuzjasta piwa”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.