NATO 2022: Te kraje są członkami NATO


Świat jest inny od 24 lutego 2022: Porządek świata, który istnieje od końca zimna wojnabył rządzony przez rosyjską inwazję Ukraina złamany. W rezultacie NATO również otrzymało nową rolę i ponownie zostało postawione w stan podwyższonej gotowości. Istnieje wiele obaw, że wojna z Rosją będzie się nasilać. W odpowiedzi na inwazję tradycyjnie neutralne państwa, Finlandia i Szwecja, zdecydowały się przystąpić do sojuszu.W tym tekście chcemy wyjaśnić, kto jest częścią NATO, jak powstało i jaki jest jego cel.

Założenie, lokalizacja, państwa członkowskie – najważniejsze informacje o NATO w skrócie

 • organizacja: NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego)
 • założyciel: 04 kwietnia 1949
 • Siedziba: Bruksela, Belgia)
 • sekretarz generalny: Jens Stoltenberg (Norwegia)
 • Kraje członkowskie: 30
 • łączna siła wojsk: około 3,46 miliona (stan na 2021 r.)
 • rezerwiści: około 2,11 miliona (stan na 2021 r.)

30 państw członkowskich – te kraje są częścią NATO

4 kwietnia 1949 roku podpisano Traktat Północnoatlantycki. Początkowo w sojuszu reprezentowanych było dwanaście krajów: Belgia, Dania (z Grenlandią), Francja, Wielka Brytania (z Maltą), Islandia, Włochy, Kanada, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia i USA. NATO liczy obecnie 30 członków. Oprócz dwunastu państw założycielskich reprezentowane są następujące kraje:

 • Grecja (od 1952)
 • Turcja (od 1952)
 • Niemcy (od 1955)
 • Hiszpania (od 1982)
 • Polska (od 1999)
 • Czechy (od 1999)
 • Węgry (od 1999)
 • Bułgaria (od 2004)
 • Estonia (od 2004)
 • Łotwa (od 2004)
 • Litwa (od 2004)
 • Rumunia (od 2004)
 • Słowacja (od 2004)
 • Słowenia (od 2004)
 • Albania (od 2009)
 • Chorwacja (od 2009)
 • Czarnogóra (od 2017)
 • Macedonia Północna (od 2020)

Finlandia i Szwecja wkrótce oficjalnie przystąpią do NATO. Proces nadal trwa.

40 kraj trzeci współpracować z NATO w kwestiach politycznych i bezpieczeństwa. Państwa te dążą do ustanowienia dialogu i praktycznego podejścia Współpraca stowarzyszonych z NATO, a wielu z nich bierze udział w operacjach i operacjach kierowanych przez NATO. NATO współpracuje również z wieloma Organizacje międzynarodowe.

Bezpieczeństwo Europy i Ameryki Północnej – Czym jest NATO?

oznacza NATO Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego) i stał się po II wojna światowa zamknięte przez Stany Zjednoczone i Europę Zachodnią w celu ochrony przed nowymi zagrożeniami.

NATO jest najważniejsze sojusz bezpieczeństwa na całym świecie i gwarantuje ochronę w Europie i Ameryce Północnej. Według Strona rządowa NATO oznacza wspólne bezpieczeństwo i obronę, wspólne operacje, międzynarodową współpracę z partnerami oraz aktywny multilateralizm. Ona widzi siebie jako wspólnota wartości wolne państwa demokratyczne.

Traktat Północnoatlantycki – Podstawa NATO

Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej Francja, Wielka Brytania, Holandia, Belgia i Luksemburg połączyły siły w sojuszu współpracy i samoobrony. W 1948 roku był z pakt brukselski przyjęty. Jednocześnie między zainteresowanymi stronami osiągnięto porozumienie kraje Europy Zachodniej z Stany Zjednoczonedo Traktat Północnoatlantycki. Traktat zobowiązuje państwa członkowskie do udzielenia pomocy wojskowej w przypadku grozi.

Bezpieczeństwo i obrona zbiorowa – to zadania NATO

Cele określone w Traktacie Północnoatlantyckim z 1949 r. są nadal aktualne. Jakie są misje NATO?

Współpraca polityczna i wojskowa NATO

Celem NATO jest wykorzystanie środków politycznych i wojskowych do wolność oraz Bezpieczeństwo zagwarantować członkom.

 • Politycznie: Państwa członkowskie konsultują się i współpracują w kwestiach związanych z obronnością i bezpieczeństwem. Powinno to rozwiązać problemy, zbudować zaufanie i uniknąć długotrwałych konfliktów.
 • Wojskowy: Głównym celem NATO jest pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Kiedy wysiłki dyplomatyczne zawodzą, NATO może również zapewnić bezpieczeństwo militarne. Strategia wojskowa NATO opiera się na idei odstraszania napastnika.

Zbiorowa samoobrona NATO: przypadek sojuszu według artykułu 5

Zasada zbiorowa samoobrona oznacza, że ​​atak na jednego członka NATO jest uważany za atak na wszystkich. Tak nazywamy kwestia sojuszu lub obrony. W tym Sekcja 5 z Traktat Waszyngtoński Zasada ta została zastosowana tylko raz: podczas ataków terrorystycznych z 11 września 2001 r. w USA.

Bardziej szczegółowe wyjaśnienia artykułów 4 i 5 Traktatu NATO można znaleźć tutaj.

Niemcy, członek NATO

Ze względu na zachodnią orientację mocarstw okupacyjnych, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji, Republika Federalna Niemiec stała się po II wojnie światowej republiką zachodnią. ekonomiczna siła i stał się 1955 jako Członek NATO zakwaterowany. Podkreśla to rząd federalny stronie internetowejże NATO jest ważne dla bezpieczeństwa kraju. W przeszłości Niemcy podejmowały ważne zadania Zimna wojna i będzie to robić w przyszłości operacje wojskowektóre służą zapewnieniu bezpieczeństwa w Europie.

Na stronie internetowej czytamy również: „Niemcy chcą utrzymać silne NATO, pracować na rzecz jedności sojuszu i dlatego muszą być gotowe na jego siły zbrojne inwestować. Niemcy wnoszą wkład finansowy do sprzętu NATO, wspólnego budżetu NATO oraz wnoszą żołnierzy i sprzęt do wspólnego budżetu zlecenia za granicą”.

Ekspansja NATO na wschód

Wraz z rozszerzeniem NATO na wschód, przystąpieniem państw tego pierwszego Układ Warszawski i następców Jugosławia wyznaczony. Członkami paktu były Albania, Bułgaria, NRD, Polska, Rumunia, Związek Radziecki, Czechosłowacja i Węgry. Od 1999 roku do NATO przystąpiły Polska, Czechy, Węgry, Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Albania, Chorwacja, Czarnogóra i Macedonia Północna. Również Ukraina ma aspiracje, ale Rosja odmówiła. Państwa Europy Zachodniej odrzucają negocjacje, państwa Europy Wschodniej w NATO z Ukrainą negocjacje akcesyjne chcesz nagrać.

Zimna wojna, zjednoczenie Europy i Kosowo – operacje NATO

Od samego początku NATO było zaangażowane w bezpieczeństwo Europy i Ameryki Północnej. Kamień milowy w historii NATO Zimna wojna między ZSRR a Ameryką. Poprzez działania militarne NATO zapewniło bezpieczeństwo i pokój państwom członkowskim.

Po upadku mur berliński 1989 i upadek tzw związek Radziecki W 1991 roku powstało NATO Związki partnerskie z byłymi przeciwnikami. Od tego czasu przyszło wraz z wejściem wielu krajów Europy Wschodniej, które wcześniej należały do ​​ZSRR Przedłużenie wschodnie NATO.

Rok 2003 rozpoczyna się zarządzaniem Międzynarodowa pomoc w zakresie bezpieczeństwa (ISAF) Rozmieszczenie NATO w strefie działań wojennych Afganistan. Inne lokalizacje obejmowały Kosowow Morze Śródziemnew Afrykathe Indyk i w Irak. Ponieważ strony te znajdują się poza terytorium NATO, określa się je jako „poza obszarem“ wspomniane wstawki.

Armia i wojsko: siła wojsk NATO

Sytuacja na Ukrainie jest napięta. Dlatego NATO wysyła coraz więcej żołnierzy do Europy Wschodniej. W tym celu NATO może polegać na dużej liczbie żołnierzy. Pokazuje ile osób należy do armii, czyli wielkość i siłę armii NATO.

W 2022 roku NATO będzie liczyć ponad 3,3 mln żołnierzy. Dla porównania: armia rosyjska liczy 850 tys. żołnierzy, Niemcy 184 tys. żołnierzy. Chiny są najsilniejsze z ponad 2 milionami żołnierzy.

Konflikt ukraiński – najnowsza operacja NATO

W marcu 2014 roku NATO rozpoczęło rozmieszczanie w Ukraina. W dniach 4 i 5 września 2014 r. o godz spotkanie na szczycie odbył się w Walii. Ostatecznie zdecydowano, że Kijów będzie wspierał Rosję i że w ciągu kilku dni na rosyjskiej granicy powinna zostać rozmieszczona siła interwencyjna. Wezwano również Rosję do zakończenia działań wojskowych na obszarach separatystycznych. Wraz z masową obecnością wojsk rosyjskich na granica ukraińska i eskalacji konfliktu między dwoma państwami, rok 2022 stał się Rada NATO-Rosja aktywowany. Następnie kierowało NATO rozmowy pojednawcze z Rosją, która nie doszła do skutku. 24 lutego 2022 r. wojska rosyjskie napadają na Ukrainę i atakują kraj.

Bianca Robbins

„Miłośnik internetu. Dumny ewangelista popkultury. Znawca Twittera. Przyjaciel zwierząt na całym świecie. Zły komunikator”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *