Pasterze Ukrainy i Polski: barbarzyństwo wojny niczego nie rozwiązuje

„Dzisiaj chcemy jasno powiedzieć, że każda wojna jest tragedią i nigdy nie może być właściwym narzędziem do rozwiązywania problemów międzynarodowych. Nigdy nie była i nie będzie właściwym rozwiązaniem, ponieważ rodzi nowe konflikty jeszcze poważniejsze” wypowiedzieli się biskupi ukraiński i polski.

Komentują niepokojące doniesienia o nieudanych negocjacjach, akumulacji wojsk i sprzętu wojskowego na granicach Ukrainy, lekceważeniu prawa międzynarodowego, niebezpieczeństwie dla całej Europy Środkowo-Wschodniej oraz zagrożeniu długotrwałego pokoju i porządku w całej Europie. Przypominając tragiczne doświadczenia wojen XX wieku i terror polityczny w obliczu dążeń reżimów totalitarnych i ideologicznych, pasterze polscy i ukraińscy, mimo autorytetu Boga, podkreślają, że wojna jest klęską ludzkości, stłumieniem przyszłość, deptanie postępu i godności ludzkiej. Wojna jest irracjonalnym i moralnie nie do przyjęcia środkiem regulowania stosunków między narodami. Spory nie powinny być rozwiązywane za pomocą broni i ultimatum, ale za pomocą porozumień.

„W naszym imieniu iw imieniu naszych wspólnot przypominamy, że promowanie pokoju na świecie jest integralną częścią misji Kościoła, aby kontynuować odkupieńcze dzieło Chrystusa na ziemi” – czytamy w przemówieniu. Z wyzwalającej wiary w miłość Boga wyłania się nowa wizja świata i nowe podejście do drugiego człowieka, do jednostki lub całego narodu. Apel kończy się modlitwą św. Jana Pawła II o pokój i zaproszeniem do współtworzenia. W podpisach wzięli udział arcybiskup wielki greckokatolicki Ukrainy Światosław Szewcziuk i przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Ukrainy arcybiskup Mečislav Mokrzycki, przewodniczący Episkopatu Polski Stanislav Gadecky i Eugeniusz Popowicz.

Przypomnijmy, że ze względu na niezwykle napiętą sytuację na granicach Ukrainy, 26 stycznia papież Franciszek zarządził dzień modlitwy o pokój. (Wiadomości RK/Watykan)

Howell Nelson

„Typowy komunikator. Irytująco skromny fan Twittera. Miłośnik zombie. Subtelnie czarujący fanatyk sieci. Gracz. Profesjonalny entuzjasta piwa”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *