Posłowie litewscy i polscy wyrazili poparcie dla członkostwa Ukrainy w UE

W związku z trwającą rosyjską inwazją wojskową na Ukrainę przedstawiciele parlamentów Litwy i Polski przyjęli wspólne oświadczenie wyrażające poparcie dla dalszej integracji Ukrainy i członkostwa w Unii Europejskiej (UE).

Posłowie litewskiego koła parlamentarnego ds. stosunków międzyparlamentarnych z Sejmem i Senatem RP oraz posłowie polskiego koła parlamentarnego z Litwą, którzy spotkali się w piątek w Wilnie, uznali suwerenność, niepodległość, integralność terytorialną Ukrainy i nienaruszalność oraz integralność terytorialną uznanych granic.

„Zdecydowanie popieramy przyznanie Ukrainie statusu kraju kandydującego do UE i jej przyszłe pełne członkostwo w UE, a także wzywamy do tego wszystkie państwa członkowskie UE” – czytamy w oświadczeniu władz litewskich Sejmu.

Parlamentarzyści obiecują „wykorzystać wszystkie narzędzia dyplomacji parlamentarnej i udzielić wszelkiej możliwej pomocy Ukrainie w jej dążeniu do członkostwa w UE”.

Według nich przyznanie Ukrainie statusu kraju kandydującego byłoby ważnym przejawem wsparcia moralnego dla jej obywateli, którzy ratują życie, broniąc ojczyzny i prawa do samodzielnego decydowania o przyszłości kraju.

Jednocześnie zdecydowanie potępili rosyjsko-białoruską agresję militarną na Ukrainę i próbę obalenia legalnie wybranego rządu ukraińskiego, „brutalne” zabijanie niewinnych ludzi, ostrzał obiektów cywilnych, gwałty i grabieże.

Parlamentarzyści wyrazili poparcie dla działań rządów Polski i Litwy oraz społeczeństwa obywatelskiego na rzecz udzielenia Ukrainie wszelkiej możliwej i niezbędnej pomocy humanitarnej, wojskowej, politycznej, gospodarczej i społecznej, a także udzielenia niezbędnej pomocy ukraińskim uchodźcom wojennym.

Politycy obiecują też zrobić wszystko, co możliwe, aby organizacje międzynarodowe i społeczność międzynarodowa jako całość robiły więcej i żeby jak najszybciej zaprzestano zabijania niewinnych ludzi, a agresor został pociągnięty do odpowiedzialności za swoje czyny.

Parlamentarzyści obu krajów podkreślili, że obecna sytuacja geopolityczna wymaga jak najściślejszych stosunków dwustronnych między Litwą a Polską, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, oraz zobowiązali się do utrzymania konstruktywnej intensywności i wzajemnie korzystnej współpracy parlamentarnej.


Howell Nelson

„Typowy komunikator. Irytująco skromny fan Twittera. Miłośnik zombie. Subtelnie czarujący fanatyk sieci. Gracz. Profesjonalny entuzjasta piwa”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *