R. Tamašunienė w sprawie oświadczenia parlamentarzystów Litwy i Polski: jesteśmy z Ukraińcami

Rita Tamašunienė, przewodnicząca Seimasowej Grupy Stosunków Międzyparlamentarnych z Sejmem i polskim Senatem, powiedziała, że ​​parlamentarzyści litewscy i polscy, którzy podpisali wspólne oświadczenie w sprawie wydarzeń na Ukrainie, deklarują swoje poparcie dla Ukrainy i zdecydowanie popierają jej przystąpienie do Unii Europejskiej.

„W imieniu międzyparlamentarnych grup łącznikowych ogłaszamy nasze potępienie zabijania cywilów, nasze wsparcie i nasze zdecydowane poparcie dla przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej” – powiedział Tamašunienė Eltai, komentując dokument podpisany przez parlamentarzystów 11 marca. .

Iwona Arent, przewodnicząca poselskiego zespołu ds. stosunków międzyparlamentarnych z Litwą i kierowana przez nią delegacja wzięły również udział w uroczystych wydarzeniach 11 marca w Wilnie.

Według Tamashiiene, dzisiaj wszyscy jesteśmy wstrząśnięci wydarzeniami na Ukrainie i zdajemy sobie sprawę, że Ukraińcy, którzy walczą o wolność, walczą także o wolność nas wszystkich.

„Dwa kraje – Litwa i Polska – udzielają wszelkiego rodzaju wsparcia, pomocy i wsparcia Ukrainie, która przeżywa wojnę i walczy z odwagą i determinacją. „Jesteśmy z Ukraińcami na drodze ich niepodległości i pokoju” – powiedziała .

Posłowie litewskiej Grupy Stosunków Międzyparlamentarnych z Sejmem i Senatem RP oraz członkowie Grupy Parlamentarnej Sejmu RP z Litwą zebrani w piątek w Wilnie przyjęli wspólne oświadczenie w sprawie wydarzeń na Ukrainie.

Przyjęty dokument uznaje suwerenność, niepodległość, integralność terytorialną Ukrainy oraz nienaruszalność i integralność terytorialną jej granic uznanych na szczeblu międzynarodowym, przypomina ELTA.

Parlamentarzyści litewscy i polscy wyrazili silne poparcie dla przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej (UE) i jej przyszłego pełnego członkostwa w UE oraz wezwali wszystkie państwa członkowskie UE do tego samego.

Jednocześnie zdecydowanie potępia się militarną agresję Federacji Rosyjskiej i Białorusi na Ukrainę oraz próbę obalenia legalnie wybranego rządu ukraińskiego, brutalne mordowanie niewinnych ludzi, bombardowania i strzelanie do obiektów cywilnych, gwałty i grabieże.

Parlamentarzyści wyrazili poparcie dla zdecydowanych działań rządów Polski i Litwy oraz społeczeństwa obywatelskiego w celu udzielenia Ukrainie wszelkiej możliwej pomocy humanitarnej, wojskowej, politycznej, gospodarczej i społecznej, a także udzielenia niezbędnej pomocy uchodźcom wojny ukraińskiej.

Politycy powiedzieli, że zrobią wszystko, co w ich mocy, aby organizacje międzynarodowe i społeczność międzynarodowa jako całość robiły więcej i żeby jak najszybciej zaprzestano zabijania niewinnych ludzi, a agresor został pociągnięty do odpowiedzialności za swoje czyny.

Parlamentarzyści obu krajów podkreślili, że obecna sytuacja geopolityczna wymaga jak najściślejszych stosunków dwustronnych między Litwą a Polską, zwłaszcza w sferze bezpieczeństwa i obronności, oraz zobowiązali się do utrzymania konstruktywnej intensywności i wzajemnie korzystnej współpracy parlamentarnej.


Howell Nelson

„Typowy komunikator. Irytująco skromny fan Twittera. Miłośnik zombie. Subtelnie czarujący fanatyk sieci. Gracz. Profesjonalny entuzjasta piwa”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.