Sąd przyzna 600.000 euro byłym pracownikom Ryanair na Litwie

Lot nad Kownem. Zdjęcie: Judita Grigelyts (V)

Były pracownik irlandzkiego lotu Ryanair, który był byłym pracownikiem Litwy, musi zapłacić ponad 600 000 euro z powodu bezprawnego zwolnienia, orzekł Sąd Okręgowy w Kownie.

Decyzja została podjęta po tym, jak Sąd Okręgowy w Kownie rozpatrzył sprawę zwolnienia pracowników irlandzkiej spółki zależnej Ryanair Designated Activity Company oraz polskiej spółki Sun Sun.

Vaiva Milkeraitien, asystentka prezesa sądu ds. mediów i public relations, potwierdziła BNS, że wszyscy oskarżeni są mieszkańcami Litwy.

Według raportu pracownicy zostali zwolnieni w czerwcu 2020 r. z inicjatywy pracodawcy z powodu zwolnień. Powodowie twierdzili, że zostali bezprawnie zwolnieni, ponieważ mieli zostać przeniesieni do polskiej spółki na tych samych warunkach po przeniesieniu przedsiębiorstwa.

Władze irlandzkie uważają, że przeniesienie przedsiębiorstwa nie miało miejsca, a zwolnienie zostanie zakończone, ponieważ pracownicy rzekomo naruszyli dyscyplinę zatrudnienia i nie mogli wrócić do pracy na lotnisku Stansted. Pracownicy mówią, że nie chcą być przenoszeni do pracy w Londynie.

Sąd utrzymał w mocy postanowienie sądu, nastąpiło przejęcie spółki, a pracownicy zostali zwolnieni bez winy z naruszeniem kodeksu pracy.

Zakładając, że doszło do przeniesienia części przedsiębiorstwa, odpowiedzialność ponosi solidarna (irlandzka i polska spółka BNS) – czytamy w raporcie.

Maksymalne odszkodowanie przyznawane byłym pracownikom za przymusowe nieobecności, odprawy i urlopy wypoczynkowe przekracza łączną kwotę 600 000 euro, do tego dostaną 200 euro niefortunnego piwa, choć po 3000 euro.

Sąd odrzucił jednak jako bezzasadny wniosek o zapłatę kary za zwłokę.

Ryanair zażądał, aby sprawa została rozpatrzona zgodnie z prawem irlandzkim, jak przewidziano w umowach o pracę, ale sąd w Kownie orzekł, że pracownikom zapewniono ochronę na podstawie korzystniejszych przepisów obowiązujących w przypadku złego wykonania pracy, w tym przypadku na Litwie.

Płacono, że przy zawieraniu umów pracownik musiał mieszkać w odległości godziny od lotniska w Kownie, że od wielu lat mieszka na Litwie, ma rodzinę i dzieci.

Od decyzji sądu z 29 marca nadal można się odwołać.


Powielanie informacji BNS w mediach jest zabronione w mediach i na stronach internetowych bez zgody UAB „BNS”.

Wybierz firmy i tematy, które Cię interesują. źródła.