Ukrainki nie mogą poddać się aborcji w Polsce – EURACTIV.com

Ukrainki uciekające przed wojną są narażone na przemoc seksualną, gwałt i handel ludźmi. Ci, którzy zajdą w ciążę, nie mogą dokonać aborcji ze względu na niezwykle surowe prawo antyaborcyjne w Polsce.

Na początku wojny 29-letnia Ukrainka uciekła z kraju z dwójką dzieci. Po około tygodniowej podróży przekroczyła granicę ukraińsko-polską, nigdy tam nie będąc, nie znając języka. Idąc nocą, zobaczyła grupki mężczyzn na poboczu drogi, trzymających tabliczki z nazwami polskich miast pisanymi cyrylicą.

„Być może słyszeliście o wielkiej solidarności Polaków i kusiło, żeby wsiąść do jednego z samochodów, które były zaparkowane na poboczu, zanim uchwalono ustawy i nie zarejestrowano kierowców” – powiedziała Anna Dąbrowska, prezes Homo Faber, polskiej organizacji praw człowieka, w przemówieniu do europejskich parlamentarzystów 21 kwietnia.

„Ile kobiet wsiadało do samochodów na granicy tylko po to, by zapłacić gdzieś w lesie?”, zapytała. „Ile osób zostało zgwałconych lub zgwałconych? »

Od początku rosyjskiej inwazji dobiegły końca pięć milionów Ukraińców uciekło z kraju, z czego około 90% to kobiety i dzieci. Diane Schmitt, koordynator ds. zwalczania handlu ludźmi w Komisji Europejskiej, powiedziała, że ​​w UE ponad 90% osób będących ofiarami handlu w celu wykorzystania seksualnego to dziewczęta lub kobiety.

Państwa sąsiadujące z Ukrainą przyjmują uchodźców, a UE podjęła szereg działań, aby jak najlepiej zarządzać tym napływem Tymczasowe zasady ochrony włączoneopracowała 10-punktowy plan i uruchomiła fundusze spójności na edukację, zdrowie, mieszkalnictwo i zatrudnienie.

Schmitt podkreślił, że wszystkie te środki są ważne, ponieważ zmniejszają „bezbronność uchodźców”, co pomaga zapobiegać wpadaniu w ręce handlarzy ludźmi, ale „oczywiście należy zrobić więcej”.

Handel ludźmi w UE

Jeszcze przed inwazją rosyjską Ukraińcy należeli do pięciu narodowości, które najprawdopodobniej padną ofiarą handlu ludźmi w UE.

„Oznacza to, że sieci działały już wcześniej i można przypuszczać, że starają się znaleźć nowe ofiary wykorzystywania seksualnego w pracy lub innego rodzaju wykorzystywania, takiego jak żebractwo czy pozorna przestępczość” – zaznaczył Schmitt.

Jewheniia Batina, asystentka prezesa AtlexSoft, uciekła do Polski. Podróżowała z Charkowa do Polski, co trwało nieco ponad tydzień. „To niebezpieczne, ponieważ trzeba bardzo ufać nieznajomym” – powiedziała.

Schmitt zwrócił uwagę, że „większość tych, którzy chcą pomóc, ma bardzo dobre intencje – ale nie wszyscy”. Dlatego ważne jest, aby państwa członkowskie „rejestrowały osoby i podmioty, które chcą oferować zakwaterowanie i transport”.

Schmitt dodał, że „zdecydowanie” zaleca się również uzyskanie poświadczeń bezpieczeństwa, podobnie jak odpowiednie przeszkolenie władz i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, aby mogły wykryć oznaki handlu ludźmi i skierować potencjalne ofiary do odpowiednich służb.

Dodała, że ​​w kilku państwach członkowskich toczą się już dochodzenia, głównie w sprawie wykorzystywania seksualnego i wyzysku w pracy.

„W przypadku wykrycia konkretnych przypadków handlu ludźmi ofiara powinna jak najszybciej skorzystać ze środków wsparcia i ochrony przewidzianych w unijnej dyrektywie w sprawie zwalczania handlu ludźmi” – podkreśliła.

Dyrektywa w sprawie zwalczania handlu ludźmi, przyjęta przez Parlament i Radę w 2011 r., jest obecnie poddawana przeglądowi w świetle obecnej sytuacji.

Schmitt skontaktował się również z sektorem prywatnym, mówiąc, że musi zrobić więcej, „aby pomóc w podnoszeniu świadomości i wykrywaniu, zwłaszcza w sektorach wysokiego ryzyka, takich jak rolnictwo, budownictwo, hotelarstwo, sprzątanie i prace domowe”.

Niektóre z niezbędnych kroków zostały już podjęte. Od pierwszych tygodni wojny we wszystkich państwach członkowskich UE uruchomiono sieć krajowych koordynatorów ds. walki z handlem ludźmi.

Postępował zgodnie z dyrektywą o ochronie tymczasowej wytyczne, które obejmują sekcję dotyczącą zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu. Wreszcie 10-punktowy plan przedstawiony przez Komisję i prezydencję francuską przewiduje działania mające na celu zmniejszenie zagrożenia handlem ludźmi, w tym ustanowienie wspólnego planu zwalczania handlu ludźmi.

Komisja ds. Równości Płci zajmuje się handlem ludźmi i dostępem do świadczeń zdrowotnych

Komisja ds. Równości Płci w Parlamencie Europejskim, poniedziałek 25 kwietnia rezolucja przyjęty, który dotyczy przemocy seksualnej i przemocy na tle płciowym oraz dostępu do podstawowych usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw uchodźców.

„Apelujemy do UE i państw członkowskich, aby zapewniły kobietom szukającym schronienia w Europie wszelkie potrzebne im wsparcie i pomoc, w tym dostęp do usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego” – zadeklarował. Komisji przewodniczył polski eurodeputowany Robert Biedroń.

Jednak dostęp do usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz korzystanie z tych praw są ograniczone w Polsce, która przyjęła największą liczbę uchodźców. W szczególności kraj ten w 2020 r De facto zakaz aborcji narzucone.

Dąbrowska zwróciła uwagę, że kobiety, które zostały zgwałcone przez rosyjskich żołnierzy, pytają na grupach na Telegramie, czy mogą w Polsce dokonać legalnej aborcji. „W Polsce spotykają się z najbardziej restrykcyjnym prawem antyaborcyjnym w Europie i gdybyśmy chcieli im pomóc, moglibyśmy pójść do więzienia” – zaznaczyła Dąbrowska.

Biedroń powiedział: „To niedopuszczalne, aby Ukrainki uciekające przed konfliktem i szukające schronienia w Polsce były zmuszane do ciąż w wyniku brutalnego gwałtu.

W maju Sejm zajmie się sytuacją uchodźczyń z Ukrainy i przegłosuje rezolucję.

[Bearbeitet von Alice Taylor]

Howell Nelson

„Typowy komunikator. Irytująco skromny fan Twittera. Miłośnik zombie. Subtelnie czarujący fanatyk sieci. Gracz. Profesjonalny entuzjasta piwa”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *