Umowa dwustronna z Polską poprawia warunki dla uczniów z mniejszości etnicznych

Autor: Voruta Data: 29-21-2021, 14:53
Drukować

www.voruta.lt

W najbliższym czasie egzamin maturalny z języków mniejszości narodowych – białoruskiego, polskiego, rosyjskiego, niemieckiego – nie będzie już szkolny, lecz państwowy. Porozumienie to zostało osiągnięte dzisiaj podczas spotkania delegacji litewskiej i polskiej z Ministerstwa Edukacji w Wilnie, Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu. Delegacji polskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki przewodniczył wiceminister Tomasz Rzymkowski. Przepis dotyczący przeglądu jest zawarty w poprawkach do Wytycznych dotyczących aktualizacji programów ogólnych. Uzgodniono, że rok 2022 będzie rokiem przygotowań do Państwowego Egzaminu Dojrzałości. Od tego roku państwowy egzamin z języka ojczystego przystąpią absolwenci szkół mniejszości narodowych, odbędą się konsultacje ze społecznościami mniejszości narodowych.

„Przedstawiciele mniejszości narodowych wielokrotnie podnosili kwestię egzaminów państwowych w swoim języku ojczystym, a takie zobowiązanie zostało zawarte w dwustronnym planie działań litewskich i polskich ministrów oświaty. Przygotowano i opublikowano ogólne programy nauczania języka polskiego do debaty publicznej. Zaktualizowane programy nauczania szkół średnich z języka mniejszości dla szkół średnich będą punktem wyjścia dla uczniów przygotowujących się do krajowego egzaminu z języka ojczystego – powiedziała Minister Edukacji, Nauki i Sportu Jurgita Šiugždinienė.

Absolwenci szkół z językami mniejszości narodowych mogą teraz zdawać tylko szkolny egzamin dojrzałości. Wartość wyniku egzaminów państwowych jest dwukrotnie wyższa przy obliczaniu punktacji konkursowej o przyjęcie na uczelnie wyższe.

Korzystne warunki dla szkół mniejszościowych

Mówiąc o priorytetach litewskiej edukacji, minister J. Šiugždinienė podkreśliła wolę zapewnienia jakości edukacji we wszystkich szkołach dla każdego dziecka, a także w szkołach dla mniejszości narodowych. Te ostatnie otrzymują więcej środków – państwo przeznacza prawie 25% środków na nauczanie w szkołach polskojęzycznych. wyższe niż w szkołach z litewskim językiem nauczania. Szkoły mniejszościowe korzystają również z dogodnych warunków do otrzymania „koszyka jakości” – wsparcia finansowego na poprawę jakości ich zajęć, a nie stosuje się do nich kryterium liczby uczniów w szkole. Wyjątki przewidziano dla szkół mniejszościowych poprzez wzmocnienie sieci placówek oświatowych w gminach.

Planowany jest dwustronny program kwalifikacji nauczycieli

Wiceminister Edukacji, Nauki i Sportu Ramūnas Skaudžius na spotkaniu z delegacją polskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki przypomniał prośbę Suwalskiej Szkoły.

„Dziękujemy państwu polskiemu za pomoc i życzliwość w utworzeniu w Suwałkach litewskiego centrum edukacji i kultury, w którym jest już przedszkole. Trzeba jednak już pomyśleć o perspektywie – otwarciu litewskiej szkoły podstawowej. Dlatego proszę o alokację miejsca i środków – powiedział wiceminister.

Obecnie do suwalskiego przedszkola uczęszcza 22 dzieci. Szkoła podstawowa dla klas 1-3 ma rozpocząć działalność w 2023 roku i planowany jest jej stały rozwój.

Wiceminister przedstawił również plany ogólnopolskiego programu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka polskiego i nauczycieli języka polskiego. Litewskie ośrodki doskonalenia nauczycieli zostaną zaproszone do przygotowania programu kwalifikacji. W celu opracowania i realizacji tego programu planowana jest współpraca z polskimi uczelniami. Polskie Ministerstwo Edukacji jest proszone o pełnienie roli mediatora, proponując polskim instytucjom szkolnictwa wyższego, które mogłyby współpracować z litewskimi uczelniami, w celu wzmocnienia kompetencji dyscyplinarnych i dydaktycznych nauczycieli pracujących w polskich szkołach.

Na Litwie istnieje 106 szkół i przedszkoli mniejszości narodowych, które uczą języka polskiego. W Polsce są 4 litewskie szkoły i 2 litewskie przedszkola.

Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu

Dział Komunikacji

Europa Litwa Litwa – Polska Aktualności Światło Ojczyzny Litwini w Polsce, mniejszości narodowe na LitwieHowell Nelson

„Typowy komunikator. Irytująco skromny fan Twittera. Miłośnik zombie. Subtelnie czarujący fanatyk sieci. Gracz. Profesjonalny entuzjasta piwa”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.