Zgodnie z orzeczeniem sądu Dzūkijos statyba nie odzyska 344 000 euro od Rafaku

Zdjęcie Algimantas Kalvaiitis (VŽ)

Restrukturyzowana polska firma budowlana Rafako nie musi spłacać zadłużenia u swojego podwykonawcy Dzūkijos statyba w wysokości 344 tys. euro za wieże silosowe wybudowane w wileńskiej elektrociepłowni, bo taką kwotę powinna odzyskać od spółki zależnej Rafaka, PBG – orzekł sąd. .

21 marca Wileński Sąd Okręgowy (VAT) oddalił powództwo Dzūkijos statybos przeciwko Rafako, wnosząc o uznanie umowy między tym ostatnim a PBG za fikcyjną i domagając się od byłego generalnego wykonawcy budowy elektrowni rozliczenia końcowego wykonanych prac.

„Sam fakt, że w ramach umowy o podwykonawstwo PBG zobowiązało się jedynie do zapłaty za roboty, a powód (Dzūkijos statyba – BNS) koordynował wszystkie aspekty techniczne z pozwanym (Rafako – BNS), który był generalnym wykonawcą projektu , nie uzasadnia, że ​​transakcja jest fikcyjna” – orzekł sąd.

VAT odrzucił również wniosek Dzūkijos statybos o spłatę zadłużenia w wysokości 343 700 EUR za trzy wieże silosów w Rafaku, ponieważ Sąd Okręgowy w Kownie już w marcu 2020 r. przyznał spółce taką kwotę od PBG.

„Zaspokojenie żądań powoda (Dzūkijos statyba – BNS) doprowadziłoby do sytuacji, w której pozwany (Rafako – BNS) byłby zmuszony zapłacić za tę samą pracę po raz drugi” – powiedział IAS.

Zgodnie z orzeczeniem sądu, zgodnie z umową podwykonawczą zawartą w lutym 2019 roku z PBG, Dzūkijos statyba musiał wybudować trzy betonowe wieże silosów na terenie elektrowni, a PBG musiało za nie zapłacić 975 000 euro (bez VAT). Rafako przekazał tę kwotę PBG, ale ta była winna Dzūkijos statybai 343 700 euro.

Od decyzji przysługuje odwołanie do litewskiego sądu apelacyjnego w ciągu 30 dni.

Rafako wyszło z kłopotów finansowych z budowy spalarni biopaliw w elektrociepłowni w Wilnie jesienią 2020 roku. Byli podwykonawcy Rafaku wciąż pozywają o rzekomo nieopłacone pieniądze za swoją pracę.

Poinformowano, że polska firma jest bezpośrednio winna litewskim budowniczym około 15 mln. EUR.

Właściciel projektu, Ignitis grupė, poinformował, że polska firma wykonała prace o wartości 107 mln. Eur, a on został opłacony. W sumie kontrakt miał zapłacić polskiej firmie około 150 mln euro. EUR.

Rafako obiecał pozwać Sąd Arbitrażowy w Sztokholmie, gdzie będzie próbował odzyskać 26 mln. Dług w euro od Ignitis grupė za wykonaną pracę.

Budowa biopaliw jest opóźniona o około rok i powinna zakończyć się do końca tego roku. Cała budowa zakładu ma kosztować około 350 mln. EUR.


Powielanie informacji agencji informacyjnej BNS w mediach i na stronach internetowych bez pisemnej zgody UAB BNS jest zabronione.

Wybierz firmy i tematy, które Cię interesują – poinformujemy Cię osobistym biuletynem, gdy tylko zostaną wymienione w „Verslo žinios”, „Sodra”, Centrum Rejestracji itp. źródła.