Płace polskich truckerów wzrosły o jedną trzecią! Co zaskakujące, doświadczenie zawodowe nie popłaca

Mediana pensji wzrosła o 21 euro w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku. Mediana pensji w 2021 roku była wyższa i wyniosła 1400 euro, czyli o 107 euro więcej niż przed rokiem. Podwyżki płac kierowców ciężarówek znacznie przyspieszyły w ostatnich latach.

Mediana wynagrodzeń kierowców wzrosła od 2017 r. nawet o 35% – powiedziała Justyna Świeboda, prezes PITD, prezentując raport.

Wynagrodzenia oszacowane przez autorów raportu obejmują wszystkie świadczenia otrzymywane przez kierowców, w tym wydatki, ryczałty i premie. Szacuje się, że same wydatki i stawki ryczałtowe stanowią prawie 58% przeciętnego wynagrodzenia netto truckera w Polsce. A raczej tak było do niedawna, bo w lutym 2022 zmienił się sposób naliczania wynagrodzeń kierowców, co oznacza, że ​​te dodatkowe świadczenia są już wliczone w pensję podstawową.

Tylko 28% kierowców w Polsce zarobić mniej niż 1000 euro netto. Nawet 33% otrzymuje pensję netto w wysokości ponad 1500 euro.

Najwięcej zarabiają truckerzy, którzy praktykują system pracy 4/1 (tu mediana wynagrodzenia wynosi 1720 euro, ale ta grupa stanowi tylko 2,1% badanych). Nieco liczniejsza jest grupa, która pracuje trzy tygodnie, a następnie odpoczywa przez tydzień, stanowiąc 9,5% badanych. Kierowcy ci również zarabiają powyżej średniej (1600 euro). Najliczniejszą grupę stanowią kierowcy ciężarówek, którzy pracują od poniedziałku do piątku (44,5%). Jednocześnie mediana ich wynagrodzeń jest najniższa i wynosi 1300 euro.

Co: PITD

Trasy międzynarodowe są najlepiej płatne

Kierowcy najwięcej zarabiają w transporcie międzynarodowym. Nawet 94% z nich otrzymuje ponad 1500 euro netto i obsługuje trasy w krajach UE. Mediana wynagrodzenia w transporcie międzynarodowym (zarówno w przypadku podróży wewnątrz, jak i poza UE) również wynosi 1500 euro. W transporcie lokalnym to 1000 euro i 670 euro na drogach krajowych. Należy jednak zauważyć, że w ciągu 3 lat zarobki wzrosły o 55% w transporcie lokalnym io 43% w transporcie krajowym.

Śledztwo prowadzone przez PITD wskazuje kilka problemóww obliczu sektora transportowego. Ponad 40% respondentów ma od 31 do 40 lat, a drugą co do wielkości grupę stanowią kierowcy w wieku od 41 do 50 lat (25,7%).Tylko 8,9% ankietowanych ma mniej niż 25 lat. To pokazuje, że Polacy W branży transportowej brakuje młodych talentów.

Co: PITD

Doświadczenie zawodowe… nie popłaca

Stwierdzenie, że najmłodsza grupa wiekowa zarabia najwięcej, jest dość zaskakujące. Mediana dochodów tej grupy wynosi 1500 euro. Najprawdopodobniej powinno to pomóc w przyciągnięciu młodych ludzi do zawodu. Najstarsza grupa truckerów jest najniżej opłacana. Co ciekawe, średni dochód kierowców z zaledwie rocznym doświadczeniem w branży jest tuż poniżej pensji ich starszych rówieśników. Podczas gdy ci pierwsi otrzymują wynagrodzenie w wysokości 1375 euro, grupy z dłuższym stażem otrzymują 1400 euro netto.

Dodatkowo okazuje się, że lojalność nie jest nagradzana w branży transportowej. Najwyższa mediana wynagrodzenia (do 1480 EUR) dotyczy pracowników, którzy jeżdżą dla swojego pracodawcy przez rok lub krócej. Kierowcy, którzy przepracowali w firmie 10 lat lub dłużej, mogą spodziewać się średniej pensji w wysokości 1300 euro.

Czy jest fala rezygnacji?

Niestety, wśród kierowców zauważalny jest spadek satysfakcji z pracy. W 2021 roku, podczas gdy 72% ankietowanych truckerów deklarowało, że lubi swoją pracę, rok wcześniej było to 85%.

Dodatkowo z raportu PITD wynika, że ​​połowa respondentów rozważa zmianę pracy (szczególnie 23% ma takie myśli). Są to głównie słabo opłacani kierowcy.

– To bardzo niepokojące z powodu braku pilotów na rynku – dodała Justyna Świeboda. Sugeruje to również, że problem ten będzie się pogłębiał.

Co: PITD

56% ankietowanych przewoźników twierdzi, że ma trudności ze znalezieniem kierowcy ciężarówki. Jedna trzecia firm przyznaje, że Znalezienie kierowcy trwa dłużej niż 1-3 tygodnie, jedna czwarta mówi nawet o 3 do 6 tygodniach. Tylko 14% firm twierdzi, że może znaleźć truckera w mniej niż tydzień.

Howell Nelson

„Typowy komunikator. Irytująco skromny fan Twittera. Miłośnik zombie. Subtelnie czarujący fanatyk sieci. Gracz. Profesjonalny entuzjasta piwa”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.