Seimas wzywa rząd do wcześniejszego zaprzestania importu rosyjskiej ropy i gazu

Zdjęcie: Judita Grigelyts (V)

We wtorek Sejm przyjął rezolucję w sprawie embarga na import surowców energetycznych do Rosji i innych krajów prowadzących lub wspierających agresję militarną na Ukrainę.

Za rezolucją głosowało 117 posłów na Sejm, bez wstrzymujących się.

Dokument wzywa rząd do jak najszybszego poszukiwania rozwiązań w celu powstrzymania importu i konsumpcji rosyjskiej ropy i gazu ziemnego.

Sejm wezwał rząd do przyspieszenia strategicznego projektu synchronizacji litewskiego systemu energetycznego z sieciami Europy kontynentalnej oraz przygotowania aktów prawnych umożliwiających firmom wypowiedzenie umów o pozyskanie rosyjskich surowców. Wzywa się również rząd do pilnego przedstawienia propozycji rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz promowania własnej produkcji energii elektrycznej.

Ponadto wzywa się rząd do natychmiastowego przedłożenia Sejmowi planu rekompensaty dla obywateli i przedsiębiorstw litewskich za konsekwencje gospodarcze i wzrost kosztów energii, a także niezbędne przepisy i decyzje.

Wszyscy potrzebujemy apelu, bo bezpieczeństwo energetyczne i rozwiązania zaproponowane w rezolucji są kwestią porozumienia narodowego. (…) Nie tyle trzeba zachęcać, ile bardzo politycznie, że musimy zrezygnować z uzależnienia od surowców energetycznych, bo według najnowszych danych OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej Eksploatacji i Rozwoju SNB) ), Litwa Vytautas Bakas poddał projekt rezolucji pod głosowanie.

Według konserwatywnego Jurgisa Razmy dane OECD, że Litwa jest najbardziej zależna od rosyjskich surowców energetycznych, nie są uzasadnione.

Tam tylko ropa jest czynnikiem decydującym, według stanu na rok 2021, kiedy to Orlen prawie kupił ropę z Rosji. Ale mogą odmówić i zabrać gdzie indziej. Litewscy eksperci skrytykowali takie wprowadzenie, powiedział J. Razma.

W imieniu Litewskiej Partii Demokratycznej Laima Nagien zapyta, czy Polska, której koncern naftowy Olen kupuje Aliav i Mleni Orlen Lietuva, jest zaniepokojona.

Jak wyobrażasz sobie, że zamierzamy zrobić z Polską, aby pozbyć się rosyjskiej ropy? Zapytaj go.

Według V. Bakasa Litwa i Polska znajdą sposób na zastąpienie litewskiej rafinowanej rosyjskiej ropy Orlen.

A sama Polska doskonale zdaje sobie z tego sprawę. O ile słyszymy głos Polski, jest to jeden z najbardziej aktywnych i sprzyjających interesom Ukrainy, z których najsilniejszym jest pomoc Ukrainie w działaniu w Rosji. Znajdziemy komiks z Polakami, by zastąpić rosyjską ropę – zapewnił V. Bakas.

Premier Ingrida poinformowała we wtorek, że polski koncern naftowy Orlen, który prowadzi rafinerię Orlenu na Litwie, zamierza w najbliższym czasie wycofać rosyjską ropę.

O ile mi wiadomo, olej aluwialny mój (Orlen Lithuania BNS) spadnie w najbliższym czasie. To decyzja firmy, bo to nie państwo kupuje, a właśnie Orlen. O ile wiem, firma jest już bardzo blisko etapu, w którym nie będzie już kupować rosyjskiej ropy i używać jej do rafinacji.

Dwa projekty uchwał zostały zarejestrowane w Sejmie, ale później zostały połączone. Ostateczną wersję popiera 58 parlamentarzystów z różnych ugrupowań politycznych.


Powielanie informacji BNS w mediach jest zabronione w mediach i na stronach internetowych bez zgody UAB „BNS”.

Wybierz firmy i tematy, które Cię interesują. źródła.