Wilno ustanowi kursy języka ukraińskiego w szkołach, przyzna jednorazowe czesne i zastosuje świadczenia

Wilno. Fot. Władimir Iwanowo (V)

W Wilnie zostaną utworzone klasy dla uczniów-uchodźców do nauczania języka ukraińskiego. W czwartek rada miejska zatwierdziła też jednorazową wypłatę 252 euro dla Ukraińców, którzy po wojnie opuścili Litwę, a także różne świadczenia dla Ukraińców i ich dzieci poprzez zwolnienie ich z podatków i opłat.

Alina Kovalevskaya, radna wileńskiej administracji samorządowej ds. edukacji, powiedziała, że ​​zajęcia, w których dzieci będą nauczane w języku ukraińskim, są już zaplanowane w co najmniej dwóch stołecznych szkołach: Naujinink Progimnasium i Liepkalnis School.

Innowatorzy z progymnazjum już zaczynają przenosić się do tej klasy, ponieważ na Ukrainie są zatrudnieni nauczyciele. Bo tylko kilka dni, kiedy nauczyciele mieli możliwość zatwierdzenia akredytacji. Mamy już może 30 pracujących asystentów, naprawdę idziemy w tym kierunku – powiedziała A. Kowalewskaja na posiedzeniu rady miasta stołecznego w czwartek.

Według niej do tworzenia takich klas przygotowuje się także wileńska szkoła Liepkalnis, aw Wilnie powstała prywatna szkoła ukraińska.

Burmistrz Remigijus powiedział później, że nie ma potrzeby, aby w stolicy istniała oddzielna szkoła, która mówiłaby tylko po ukraińsku;

Moim zdaniem najbardziej prawdopodobną rzeczą do zrobienia jest de facto martwe szkoły, litewsko-ukraińskie lub rosyjsko-ukraińskie, w zależności od przypadku. Jeśli popyt wzrośnie, według R. imaiusa powstaną ukraińskie szkoły.

Według niego, zdarza się, że ukraińskie dzieci wybierają rosyjskie szkoły nie dlatego, że mówią po rosyjsku, ale dlatego, że uczęszczają do nich dzieci ich rodziców.

Praktycy bez wyjątku chcą zintegrować lekcje duńskiego z lekcjami litewskiego, często rosyjskiego lub polskiego. Czasem jest to postawa wewnętrzna, czasem oparta na przyjaźni, bo Duńczycy z Mons mają czasem dalekich krewnych, przyjaciół, którzy się na nich wylewają i gdzie jeżdżą ich dzieci – powiedział burmistrz podczas konferencji prasowej.

Gmina rozważa także tzw. kursy dzienne, na których również uczą się Ukraińcy.

Według gminy w stołecznych szkołach jest już blisko tysiąc ukraińskich uczniów, uczących się rosyjskiego, litewskiego i polskiego. Około 200 innych arkad.

Burmistrz powiedział, że gmina szacuje, że teoretycy mogliby przyjąć do 4000 studentów, ale tylko około 2000 zostałoby przyjętych bez większych problemów.

Według czwartku na Litwie oficjalnie zarejestrowano 30 300 ukraińskich uchodźców, w tym około 12 000 w Wilnie.

Da Ukraińcom ryczałty, zastosuje różne świadczenia

Do czasu otrzymania przez Ukraińców zezwolenia na pobyt czasowy na Litwie zostanie dokonana jednorazowa opłata w wysokości 252 euro na zaspokojenie podstawowych potrzeb. W celu uzyskania szybszego rozwiązania udzielono pomocy przed oficjalnym zatwierdzeniem ich rejestracji na Litwie z wykorzystaniem innych danych.

Według R. imaius, ponieważ proces rejestracji może potrwać kilka tygodni, gmina zdecydowała o szybszym wypłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, dopóki nie zrobi tego państwo.

Dziś podejmujemy twórcze decyzje i mam nadzieję, że również nasze instytucje będą kreatywne w tym, że numer rejestracyjny w Centrum Rejestracji Uchodźców zastąpi numer rejestracyjny stałego rezydenta, abyśmy mogli uiszczać te opłaty. Mam nadzieję, że rząd krajowy również to nadrobi, ponieważ miesiąc, w którym osoba jest wyrejestrowana, może być bardzo ważny dla biznesu, powiedział R. imaius.

Politycy zatwierdzili też symboliczną opłatę w wysokości 0,57 euro dla Ukraińców za uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej oraz polecili administracji ubiegać się o rekompensatę opłat za zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej dla osób wynajmujących mieszkania uchodźcom wojennym.

R. imaius twierdzi, że korzyści związane z licencją na prowadzenie działalności będą dotyczyć wszystkich rodzajów działalności, ale prawdopodobnie będą najbardziej istotne dla usług fryzjerskich, kosmetologicznych i innych usług wykonywanych przez kobiety w Danii, ponieważ przychodzącym mężczyzną jest mauma.

Potwierdził też, że czwartkowe decyzje samorządu pozwolą Wilnie wydzierżawić uchodźcom wileńskim za cenę koncesji na prowadzenie działalności na pół życia, ale wymagałoby to jeszcze porozumienia z Państwową Inspekcją Podatkową.

Podjęto również decyzje o zniesieniu podatku od nauki i wyżywienia dla dzieci ludności ukraińskiej przebywających w Wilnie w jednostkach miejskich, o zapewnieniu uczniom bezpłatnych posiłków trzy razy dziennie oraz o nie pobieraniu opłat od uczniów.

Burmistrz Wilna podkreślił, że Wilno przy wsparciu Ukrainy robi wszystko, co możliwe na wszystkich frontach: organizuje karetki pogotowia, dostarcza karetki i lekarstwa oraz inne środki, a także bardzo potrzebuje informacji.

Codziennie rozmawiamy z Ukrainą, do mediów na całym świecie wysyłamy sygnały, które pokazują, czego Ukraina potrzebuje, co jest słuszne, a co nie. Na Litwie może być trudno ocenić, na ile jest to istotne. Ale rozmawiając z dziennikarzami z Hiszpanii, Francji, Irlandii, Włoch i innych krajów, widzimy, że nasze stanowisko jest bardzo ważne – powiedział burmistrz na konferencji prasowej w czwartek.

Według R. imaiusa w Wilnie przebywa obecnie kilka tysięcy uchodźców, nadal stanowią oni ok. 2% mieszkańców Wilna, ale trwają przygotowania do przyjęcia większej liczby uchodźców. Burmistrz porównał sytuację z niektórymi polskimi miastami, gdzie według niego uchodźcy z Ukrainy stanowią już około jednej dziesiątej populacji.

Przede wszystkim nocleg. Na razie nie brakuje miejsc noclegowych, ale wraz ze wzrostem liczby przyjazdów może zacząć spadać. Dlatego zachęcam wszystkich do zarejestrowania się przez Strong Together wraz ze swoimi gospodarzami, aby zaakceptowali uciekinierów wojennych jako burmistrza.

Z zadowoleniem przyjął także decyzje rządu o odszkodowaniach dla uchodźców.


Powielanie informacji BNS w mediach jest zabronione w mediach i na stronach internetowych bez zgody UAB „BNS”.

Wybierz firmy i tematy, które Cię interesują. źródła.