DGAP-News: Bechtle zachwyca dobrym początkiem roku

DGAP-News: Bechtle AG / Słowa kluczowe: Sprawozdanie kwartalne / Sprawozdanie okresowe / Wyniki kwartalne

Bechtle przekonuje dobrym początkiem roku

05/12/2022 / 07:29
Za treść zawiadomienia odpowiada wydawca/wydawca.

Bechtle przekonuje dobrym początkiem roku

– Wzrost sprzedaży o 6,8% do 1,38 mld euro

– EBT wzrasta o 21,4% do 74,0 mln euro

– Potwierdzone prognozy roczne

Neckarsulm, 12 maja 2022 – Bechtle AG imponująco rozpoczęła rok obrotowy 2022. Pomimo wąskich gardeł w dostawach, firmie IT udało się zwiększyć sprzedaż i zyski. Sprzedaż znacznie wzrosła w pierwszych trzech miesiącach o 6,8% do 1 379,2 mln euro. Wolumen działalności wzrósł nawet o prawie 8% do 1 629,2 mln euro. Zysk przed opodatkowaniem (EBT) wzrósł o 21,4% do 74,0 mln euro. Marża EBT poprawiła się tym samym z 4,7% do 5,4%. Na dzień 31 marca 2022 roku Bechtle zatrudniało 12 966 osób, tj. o 660 osób więcej niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku.

Szczególnie silny wzrost sprzedaży o 13,5% odnotowały firmy zagraniczne. W Niemczech Bechtle zdołało zwiększyć obroty o 3,0%. Grupa odnotowała wzrost organiczny na poziomie 6,4%. Silny wzrost przychodów należy również rozpatrywać w kontekście tego, że w minionym okresie nie wystąpiły praktycznie żadne negatywne efekty specjalne ze względu na nagromadzenie w tym roku rezerw na ryzyko. „Warunki ramowe są obecnie niezmienione i trudne. Oprócz ciągłych problemów z dostawami wojna na Ukrainie wpływa również na ogólny rozwój gospodarczy. W tym kontekście osiągnięte wyniki kwartalne świadczą o niezwykłym zaangażowaniu naszych pracowników i niezwykle stabilnym modelu biznesowym”, wyjaśnia dr Thomas Olemotz, prezes Bechtle AG.

Nieproporcjonalna ewolucja zysków w segmencie systemów
W segmencie firm zajmujących się systemami IT i usługami zarządzanymi firma Bechtle zwiększyła swoje przychody w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. o 1,3% do 843,0 mln euro. Bechtle odniósł sukces w dalszym zwiększaniu udziału usług w segmencie. Przede wszystkim świadczenie usług u klienta było coraz bardziej możliwe po zniesieniu licznych ograniczeń koronowych. Pomimo wyższej bazy kosztowej EBIT wzrósł o 14,4% do 47,0 mln EUR. Marża EBIT wzrosła z 4,9% do 5,6%.

E-commerce to motor wzrostu
W segmencie IT e-commerce sprzedaż zanotowała bardzo dobry wzrost o 16,7% do 536,2 mln euro w pierwszym kwartale 2022 roku. Szczególnie pozytywny rozwój odnotowały firmy za granicą – 18,3%, napędzane silnym wzrostem we Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Polska i Węgry. Ale sprzedaż krajowa również wzrosła o 11,8%. EBIT wzrósł o 34,5% do 28,3 mln euro. W efekcie marża wzrosła z 4,6% do 5,3%. Oprócz efektów ilościowych pozytywny wpływ miała również konsekwentnie słaba struktura kosztów.

Przepływy pieniężne, na które wpływ mają problemy z dostawą
W pierwszym kwartale 2022 roku przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Bechtle AG wyniosły -127,1 mln euro (rok poprzedni: 20,6 mln euro), na co szczególny wpływ miał wysoki poziom zapasów. Duża część zapasów to nadal towary związane z projektem, których nie można było jeszcze dostarczyć z powodu brakujących komponentów w zamówieniach hurtowych. Wolne przepływy pieniężne spadły z 11,8 mln euro do -140,7 mln euro. Jednak całkowita płynność pozostaje na bardzo komfortowym poziomie 267,7 mln euro.

potwierdzona prognoza
Bechtle pozostaje optymistą co do bieżącego roku obrotowego i potwierdza prognozę znacznego wzrostu przychodów i zysków przy jednoczesnej stabilnej marży EBT. „Dane z pierwszego kwartału dają bardzo dobrą podstawę do bieżącego roku obrotowego. Musimy założyć, że wąskie gardła w dostawach będą z nami jeszcze przez jakiś czas. Mamy jednak nadzieję, że od drugiej połowy roku sytuacja podażowa będzie się stopniowo łagodzić iw efekcie dynamika wzrostu będzie dalej przyspieszać w ciągu roku. Jednak niepewność jest bardzo duża, ale nasze perspektywy pozostają pozytywne” – mówi dr Thomas Olémotz.

Kluczowe dane Bechtle za pierwszy kwartał 2022 r.

Q1.2022 Q1.2021 +/-
wielkość biznesu tysiące euro 1 629 202 1,510,202 +7,9%
Wielkość sprzedaży tysiące euro 1,379,168 1 291 3671 +6,8%
wnętrze tysiące euro 844 976 820 7551 +3,0%
za granicą tysiące euro 534 192 470 6121 +13,5%
dom systemu komputerowego tysiące euro 843.017 831 9051 +1,3%
e-commerce IT tysiące euro 536,151 459 4621 +16,7%
EBIT tysiące euro 75,325 62 134 +21,2%
dom systemu komputerowego tysiące euro 46,985 41,066 +14,4%
e-commerce IT tysiące euro 28.340 21.068 +34,5%
Marża EBIT % 5,5 4,81
EBT tysiące euro 74 039 60 988 +21,4%
Marża EBT % 5.4 4,71
Zysk po opodatkowaniu tysiące euro 52 944 43 624 +21,4%
zysk na akcję 0,42 0,352 +21,4%
Operacyjny przepływ środków pieniężnych tysiące euro -127.088 20 573
pracownicy
(stan na 31 marca)
12 966 12 306 +5,4%

1 Skorygowana liczba z poprzedniego roku
2 dostosowane do podziału zapasów

31.03.2022 31.12.2021 +/-
płynność3 tysiące euro 267 727 431 751 -38,0%
współczynnik kapitału własnego % 46,7 44,8

3 w tym inwestycje gotówkowe i papiery wartościowe

***

Raport okresowy za pierwszy kwartał 2022 r. można pobrać ze strony bechtle.com/financialreports.

O Bechtle:
Dzięki ponad 80 firmom zajmującym się systemami IT Bechtle jest blisko swoich klientów, a dzięki firmom e-commerce w 14 krajach jest jedną z wiodących firm informatycznych w Europie. Jako członek założyciel Global IT Alliance (GITA), Bechtle posiada również globalną sieć partnerów, która spełnia wymagania klientów aktywnych na całym świecie.
Założona w 1983 roku Grupa Bechtle z siedzibą w Neckarsulm zatrudnia obecnie około 13 000 osób. Wspieramy ponad 70 000 klientów z przemysłu i handlu, sektora publicznego i centrum finansowego w ich cyfrowej transformacji i oferujemy pełną gamę infrastruktur IT i operacji IT dla wszystkich producentów. Bechtle jest wymieniony w MDAX i TecDAX. W 2021 r. sprzedaż wyniosła 5,31 mld euro. Więcej na: bechtle.com

Kontakt

Relacje Inwestorskie Komunikacja korporacyjna/prasa
Martin Link Marka Sabine
martin.link@bechtle.com sabine.brand@bechtle.com
Telefon: +49 7132 981-4149 Telefon: +49 7132 981-4115

05/12/2022 Publikacja Wiadomości Korporacyjnych/Wiadomości Finansowych nadawanych przez DGAP – serwis EQS Group AG.
Za treść zawiadomienia odpowiada wydawca/wydawca.

Usługi dystrybucyjne DGAP obejmują raporty statutowe, wiadomości instytucjonalne/finansowe oraz komunikaty prasowe.
Archiwum mediów na http://www.dgap.de

Howell Nelson

„Typowy komunikator. Irytująco skromny fan Twittera. Miłośnik zombie. Subtelnie czarujący fanatyk sieci. Gracz. Profesjonalny entuzjasta piwa”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.