Litwini w Polsce są zakładnikami w stosunkach z Litwą

W tym roku publikujemy tłumaczenie przetłumaczone na język litewski. M. Odpowiedź polskiego MSZ na społeczność litewską w Polsce z 27 września, która zwróciła się o pomoc do rządu litewskiego Latem stworzyć możliwości założenia szkoły litewskiej. Warto to rozgłaszać i w ten sposób zachować.

Dla tych, którzy za wiele lat będą badać sytuację litewskiej mniejszości narodowej czy stosunki między Litwą a Polską w XXI wieku. W latach dwudziestych dokument ten pozwoli lepiej zrozumieć dzisiejsze nastroje i okoliczności, w jakich podejmowane są decyzje.

Polscy politycy czy urzędnicy wielokrotnie wspominali, że sytuacja litewskiej mniejszości narodowej w kraju będzie zależeć od tego, jak polska mniejszość narodowa będzie żyła na Litwie.

Takie wypowiedzi słyszeliśmy podczas ich wizyt w Puńsku czy nad Sekwaną, omawiając sytuację mniejszości narodowych w obu krajach na posiedzeniach różnych Sejmów czy komisji rządowych, a czasem czytaliśmy w prasie.

Innym razem mówiono, że jakość stosunków Polski z Litwą zależeć będzie od dobrobytu polskiej mniejszości narodowej mieszkającej na Litwie, czyli od tego, jak litewski rząd spełni ich życzenia.

Ciekawe, że od 1990 roku możemy usłyszeć takie wypowiedzi z ust wszystkich partii politycznych – lewicy, prawicy, centrum, chłopów, nie mówiąc już o politykach, którzy wyrażają najbardziej radykalne wartości narodowe.

Po raz pierwszy w liście bardzo wyraźnie i jednoznacznie podkreślono, że polscy Litwini są zakładnikami w stosunkach z Litwą, a nasza pozycja w Polsce będzie zależeć od tego, czy mniejszość polska mieszkająca na Litwie uzna, że ​​ich sytuacja jest już na tyle dobra, by otworzyć szkołę. w Suwałkach. .

Można zrozumieć stanowczość polskiej polityki i troskę o sytuację jej rodaków w sąsiednim kraju. Nieprzyzwoite jest jednak trzymanie współobywateli, Litwinów mieszkających w Polsce, zakładnikami tej polityki.

Jest to sprzeczne z prawem krajowym i międzynarodowym, o czym czule wspominamy w liście.

Litwini w Polsce fot. alkas.lt

Jest to tym bardziej bolesne, że my, Litwini w Polsce, nie mamy zbyt wielu okazji do obrony i przeciwstawiania się takiej polityce. Nie mamy swoich przedstawicieli w Sejmie, rządu ministrów, doradców prezydenta, reprezentujących nas eurodeputowanych, wyższych urzędników w Polsce i za granicą.

Nie mamy i nigdy nie będziemy mieć prywatnych mediów o wpływie narodowym. Najdroższa rzecz jaką mamy to 4 szkoły. Wkrótce pozostaną tylko 3.

Najwyraźniej chęć opieki nad dziećmi litewskimi w Suwałkach „zwiększałaby jeszcze bardziej wykluczenie. Przecież Polska na podstawie przepisów prawa krajowego stworzyła sprzyjające warunki dla litewskiej mniejszości narodowej w kraju, a podstawowe wymagania litewskich Polaków od wielu lat nie są realizowane” – mówi list. Kontynuuj czytanie.


-przetłumaczone z polskiego-

Warszawa, 2021 września 27

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Departament Polityki Europejskiej

damski

Jolanta Malinauskaite-Vektorienė,

Społeczności litewskie w Polsce

Przewodniczący Rady

Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na 21 czerwca 2021 chciałbym się ucieszyć, że od 2020 roku pismo z prośbą o przydział budynku lub gruntu i dofinansowanie założenia szkoły w języku litewskim nauczania w Suwałkach. We wrześniu w Suwałkach powstało przedszkole litewskie, które oferuje możliwość nauki i rozwoju najmłodszym obywatelom polskim litewskiego pochodzenia.

Cieszę się również, że w 2020 r. 6 stycznia Podczas spotkania ministra Jacka Čaputowicza z ministrem spraw zagranicznych Republiki Litewskiej Linasem Linkevičiusem w Wilnie ten ostatni podziękował Polsce za jej wysiłek i pomoc w tworzeniu litewskiego centrum edukacji i kultury w Suwałkach .

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraża zadowolenie, że litewska mniejszość narodowa może korzystać z wielu swoich praw, w tym z prawa do pisania swojego nazwiska na dokumentach zgodnie z regułami języka ojczystego, prawa do używania litewskiego jako pomocniczego lub w zwartych miejscach komunikacja z administracją miejską, oprócz tablic informacyjnych, które są produkowane ze środków budżetowych, do pisania nazw topograficznych w języku litewskim.

Cieszę się również, że warunki kształcenia, jakie Polska oferuje obywatelom pochodzenia litewskiego, w tym możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego z języka litewskiego, którego wynik jest brany pod uwagę przy wchodzeniu na uczelnie w Polsce, są zgodne ze standardami europejskimi .

Jednocześnie żałuję, że spełnienie nowych żądań litewskiej mniejszości narodowej w Polsce jeszcze bardziej zaostrzyłoby dysproporcje.

Przecież Polska na podstawie przepisów prawa krajowego stworzyła sprzyjające warunki dla litewskiej mniejszości narodowej w kraju, a główne założenia litewskich Polaków od wielu lat nie były realizowane.

Dlatego pragnę, aby obywatele polscy pochodzenia litewskiego wspierali polskie podejście w dialogu polsko-litewskim i każdorazowo podkreślali, że w oczach mniejszości narodowej bardzo ważna jest realizacja zobowiązań zapisanych w umowach dwustronnych i prawie międzynarodowym.

Chciałbym podkreślić, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP jest zainteresowane międzynarodowym charakterem ochrony mniejszości narodowych i że ochrona praw polskiej mniejszości narodowej za granicą jest priorytetem dla tego resortu.

Jednocześnie wsłuchujemy się w Twój głos i nie zapominamy o wkładzie przedstawicieli mniejszości narodowych w historię Polski, przeszłą i obecną pracę na rzecz ochrony i rozwoju naszego kraju.

Przypominam również, że polityka rządu polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz osób posługujących się językiem regionalnym opiera się na obowiązujących przepisach, w szczególności art. 35 Konstytucji RP.

1 tys. i 2005 6 stycznia Przyjęta w 2006 roku ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym zawiera wszystkie postanowienia Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych przyjętej przez Radę Europy.

Naprawdę,

Dyrektor Henryk Litwin.

Howell Nelson

„Typowy komunikator. Irytująco skromny fan Twittera. Miłośnik zombie. Subtelnie czarujący fanatyk sieci. Gracz. Profesjonalny entuzjasta piwa”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *